Lisas trädgård


Trädgården

Trädgården består av vår privata trädgård med en damm och en anlagd bäck. Många olika rabatter och buskage formade i mjuka former. Här samsas mormorsväxter med nyare perenner och även vildfloran får plats i en del rabatter. Eftersom det är en gammal trädgård har jag varit mån om att bevara mycket av den gamla floran. De åldrade aplarna ger en speciell stämning. Jag är speciellt intresserad av vårt kulturarv i form av växter och tar tillvara alla gamla växter jag kan hitta, både prydnads- och nyttoväxter. Vildfloran ligger mig också varmt om hjärtat. Jag vill gärna hjälpa till att bevara dem för framtiden.

Trädgårdslandet

I mitt trädgårdsland har jag odlat grönsaker till husbehov sedan vi flyttade hit för över 25 år sedan. Jag försöker odla med naturen, odlar med täckodling, gröngödsling och använder vår egen kompost berikad med gödsel från höns och häst. Här började jag också driva upp blommor och buskar för ca 15 år sedan när vi gjorde om i trädgården.

Driva fram plantor var ju roligt ! Så jag bestämde mig för att utöka plantskolan och låta andra få möjlighet att handla närodlade plantor. Allt sker hantverksmässigt med omskolning av plantorna i flera omgångar till större och större krukor. En del plantor växer fort och andra tar flera år på sig att bli försäljningsklara. Det finns tom frön som ligger i jorden i flera vintrar innan de behagar gro. Då får man ha tålamod. En del plantor finns många av, andra bara några få.

Plantorna är uppdrivna i ekologisk KRAV-märkt jord och inga besprutningsmedel används, mer än såpavatten om det behövs. För att spara på jordens resurser använder jag återbrukade krukor och kassar i så stor utsträckning som möjligt. Tack alla ni som bidrar med krukor och kassar ! Tänk gärna på att spara på resurser genom att ta med egen kasse när du kommer hit och handlar :)

Min drivkraft

Min drivkraft i allt jag gör, är att jag tror på att man genom egen handling kan göra skillnad. Jag vill odla här för att bevara den biologiska mångfalden, och vårda den jord som jag en stund kan kalla min egen, men som jag egentligen bara har till låns av kommande generationer.

Det är verkligen stor skillnad sedan vi flyttade hit, djurlivet har ökat betydligt i takt med att jag har planterat in fler och fler växtarter i trädgården och fått upp buskar som vindskydd. Pollenrika växter har lockat till sig massor av fjärilar och andra insekter vilket har gjort att även fågellivet har blivit mycket rikare. Favoriten är Rödhaken `Robin´ som ofta håller mig sällskap när jag är ute i trädgården. Gärdsmygen är en annan liten trevlig fågel som jag sett mer av de sista åren.

Så fort dammen var klar flyttade det naturligtvis hit en massa vattendjur också. Vi tycker det är så roligt med alla salamandrar och andra kryp i dammen. Grodorna brukar hålla vårserenad under parningstiden och i grönsakslandet har jag flera bofasta paddor. Man får tassa varsamt runt.

Framtida idéer och pågående projekt

2010 reste vi vår odlingstunnel där jag odlar årsbehovet av tomater och 2013 invigde vi vårt stora växthus, som vi själva monterat ner i Hjo och sedan upp här igen.
Inomhusodling har andra krav än utomhusodling, och vi lär oss lite i taget hur vi ska lösa saker och ting.

Jag har som mål att skapa mig en skogsträdgård enligt permakulturprinciper. En skogsträdgård är en skog med ätliga eller på annat sätt användbara fleråriga växter som växer i flera olika nivåer; marktäckare, örter, perenner, buskar, högre buskar och små träd och överst stora träd. Det finns otroligt många växter som är ätbara som vi inte utnyttjar idag.
Jag har en hel del plantor på tillväxt till projektet, frösådder och sticklingar.

2017 har vi äntligen fått grävt en bevattningsdamm för att kunna vattna plantor och odlingar under torrperioder. Nu har vi lite pyssel att fixa till ytorna runt dammen.

Image Image Image Image Image