Lisas trädgård


Plantskolan och trädgårdslandet

I mitt trädgårdsland har jag odlat grönsaker till husbehov sedan vi flyttade hit för över 30 år sedan. Jag försöker odla med naturen, odlar med täckodling, gröngödsling och använder vår egen kompost berikad med gödsel från höns och häst. Här började jag också driva upp blommor och buskar för ca 25 år sedan när vi gjorde om i trädgården.

Driva fram plantor var ju roligt ! Så jag bestämde mig för att utöka plantskolan och låta andra få möjlighet att handla härodlade plantor. Allt sker hantverksmässigt med omskolning av plantorna i flera omgångar till större och större krukor. En del plantor växer fort och andra tar flera år på sig att bli försäljningsklara. En del plantor finns många av, andra bara några få.

De olika tomatsorterna, i år 50 olika, är största delen av vår försäljning. Jag tar de mesta av fröerna här på mina egna plantor under hösten, målet är att det mesta ska vara cirkulärt här på platsen.

Plantorna är uppdrivna i ekologisk KRAV-märkt jord och inga besprutningsmedel eller retarderingsmedel används.

Lite historik

2010 reste vi vår odlingstunnel där jag odlar årsbehovet av tomater och 2013 invigde vi vårt stora växthus, som vi själva monterat ner i Hjo och sedan upp här igen.
2017 lät vi gräva en stor bevattningsdamm och på schaktmassorna från den bygger vi nu en skogsträdgård.

Här vill vi odla för att bevara den biologiska mångfalden. Jag har som mål att skapa mig en skogsträdgård enligt permakulturprinciper. En skogsträdgård är en skog med ätliga eller på annat sätt användbara fleråriga växter som växer i flera olika nivåer; marktäckare, örter, perenner, buskar, högre buskar och små träd och överst stora träd. Det finns otroligt många växter som är ätbara som vi inte utnyttjar idag. En skogsträdgård växer inte så fort, det är ett projekt över många år. Välkommen att titta runt bevattningsdammen på ängen och i skogsträdgården.

Image Image Image Image Image